Monitor Prawa Pracy 2020/03

 • Aktualności
  • Charakter prawny oświadczenia pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy
  • Zmiany w prawie
  • Projekty aktów prawnych
  • Dopuszczalność i zasady różnicowania wynagrodzeń pracowników na podstawie stażu pracy
 • Artykuły
  • Jeszcze o definicji legalnej płatnika składek
  • Uprawnienia opiekunów dzieci w praktyce działania polskich pracodawców
  • Odpowiedzialność karna pracodawcy za wypadek przy pracy
  • Ustanowienie zadaniowego czasu pracy
  • Ukryty monitoring w miejscu pracy
  • Nocleg kierowcy w transporcie międzynarodowym
  • Ustalenie odpowiedniej sumy zasądzanej tytułem zadośćuczynienia pieniężnego
  • Obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia
  • Niezdolność do pracy w trakcie urlopu

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz