Monitor Prawa Pracy 2020/06

 • Aktualności
  • Porozumienie stron a wynagrodzenie pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy
  • Zmiany w prawie
  • Podstawy i zasady wynagradzania pracownika, który nie świadczy pracy
  • Modernizacja prawa pracy w najludniejszej demokracji świata
 • Artykuły
  • Kilka uwag na temat zatrudnienia w dobie pandemii i po jej zakończeniu
  • Rozwiązania antykryzysowe dotyczące czasu pracy w ustawodawstwie pandemicznym
  • Konsekwencja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w zakresie obowiązywania klauzuli konkurencyjnej
  • Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę
  • Ochrona świadczeń z dodatkowych programów emerytalnych na wypadek niewypłacalności pracodawcy
  • Istota zadaniowego czasu pracy; ciężar dowodu w sprawach o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
  • Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem z radcą prawnym po uprzednim zasięgnięciu opinii rady okręgowej izby radców prawnych
  • Konsekwencje zadeklarowania oderwanej od rzeczywistości lub nierzetelnej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  • Odszkodowanie z powodu dyskryminacji ze względu na wiek

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz