Monitor Prawa Pracy 2020/07

 • Aktualności
  • Dowody w postępowaniu o mobbing
  • Zmiany w prawie: Tarcza 4.0/Dodatek solidarnościowy/Wytyczne GIS dot. pracy biurowej
  • Projekty ustaw: Zmiany dla emerytów z rocznika 1953
  • Zakres odpowiedzialności pracodawcy za zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • Artykuły
  • Warunki dostępu do pracy i wolność wypowiedzi a homofobiczna polityka zatrudnienia
  • Europejski Urząd ds. Pracy. Rola i uprawnienia nowej unijnej agencji
  • Czy możemy rozmawiać o zarobkach? Ekonomiczna analiza prawa pracy w Polsce i Stanach Zjednoczonych
  • Rozwiązanie umowy o pracę na odległość
  • Dyskryminacja pośrednia kobiet zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy ze względu na obowiązki rodzinne
  • Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem jako nadużycie prawa podmiotowego w rozumieniu art. 8 KP
  • Wcześniejsza emerytura a praca w niepełnym wymiarze czasu pracy
  • Zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz