• Aktualności
  • Ustalenie czasu pracy przez pracodawcę a godziny nadliczbowe
  • Zmiany w prawie
  • Wzrost płacy minimalnej do wysokości 2800 zł
  • Ocena dopuszczalności zatrudnienia jedynego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie umowy o pracę
 • Artykuły
  • Ograniczenia praw zatrudnionych w tarczy 4.0 – niektóre refleksje w kontekście zasad konstytucyjnych
  • Preambuła Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. – czy polskie prawo pracy o niej „pamięta”?
  • Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone
  • Wykonywanie przez obywatela UE zamieszkującego w państwie członkowskim pracy poza UE – ustalenie mającego zastosowanie ustawodawstwa z zakresu zabezpieczenia społecznego
  • Wspólnie uzgodnione stanowisko reprezentatywnych organizacji związkowych w przypadku wprowadzania przez pracodawcę zmian do regulaminu wynagradzania
  • Odpowiedzialność pracownika za szkodę – wpływ inwentaryzacji na prawidłowe powierzenie mienia w świetle art. 124 § 1 pkt 1 KP
  • Przekwalifikowanie osoby niezdolnej do wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami
  • Określenie statusu pracodawcy kierowców transportu międzynarodowego

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz