Monitor Prawa Pracy 2020/12

 • Aktualności
  • Bieg terminu z art. 52 § 2 KP
  • Zmiany w prawie
  • Projekty usta
  • Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych przez płatników składek
 • Artykuły
  • Członkostwo w spółce komandytowej a obowiązek ubezpieczenia społecznego
  • W sprawie wykładni art. 94 § 3 KP
  • Instrumenty rynku pracy służące realizacji prawa do pierwszej pracy młodych bezrobotnych
  • Zasada przejrzystości przetwarzania danych osobowych jako instrument ochrony autonomii informacyjnej pracownika
  • Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych – aspekty etyczne
  • Możliwość „kumulacji” i „wygaśnięcia” uprawnień urlopowych w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
  • Pojęcie znaczeniowe terminu „niezwłocznie” w kontekście art. 53 § 5 KP
  • Zwolnienia grupowe

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz