Monitor Prawa Pracy 2021/01

 • Aktualności
  • Rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika
  • Nietypowe składniki wynagrodzenia – napiwek jako dodatkowy ekwiwalent za pracę
  • Zmiany w prawie
  • Czego amerykański świat pracy może spodziewać się po Joe Bidenie?
 • Artykuły
  • Kontrahent umowy cywilnoprawnej jako płatnik składek
  • Programy dobrowolnych odejść a pojęcia „zwolnienia grupowego”
  • Inicjatywa w sprawie wynagrodzeń minimalnych: papierek lakmusowy woli rozwoju społecznego wymiaru integracji europejskiej
  • Administrator danych i powierzenie przetwarzania danych w zatrudnieniu tymczasowym – przyczynek do dyskusji
  • Ustalenie wysokości dodatku wyrównawczego
  • Glosa do wyroku SN z 15.1.2020 r., III PK 5/19
  • Zwolnienie dyscyplinarne – zasadność przyczyn i termin do złożenia oświadczenia
  • Przywrócenie do pracy czy odszkodowanie – czy sąd może decydować, którą sankcję zasądzi?
  • Prawo do renty rodzinnej a wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
  • Prawo do urlopu tylko dla pracownic
  • Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony w najnowszym orzecznictwie TS

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz