Monitor Prawa Pracy 2022/03

 • Z Sali sądowej
  • Odszkodowanie uzupełniające
  • Projektowane zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w perspektywie wdrożenia dyrektywy 2019/1158 do polskiego porządku prawnego
 • Opinie
  • Naruszenie ochrony danych osobowych osób uposażonych w umowie ubezpieczenia na życie
 • Praktyka
  • Nie tylko nagany, czyli jak inaczej dyscyplinować pracowników
 • Orzecznictwo SN
  • Obiektywnie uzasadnione okoliczności determinujące zawarcie umowy na czas określony

Monitor Prawa Pracy - cały wykaz