Monitor Prawniczy 2011/12

 • Aktualności
  • Z sal sądowych (626)
  • Aktualności europejskie (627)
 • Opinie
  • Nowelizacja Kodeksu cywilnego w zakresie prawa spadkowego (629)
  • Rejestr klauzul niedozwolonych - zagadnienia systemowe oraz wątpliwości konstytucyjne wokół skutków wpisu (640)
  • Przynależność do majątków małżonków przedmiotów uzyskanych ponad udział spadkowy (650)
 • Forum
  • Nowelizacja sprzeczna z Konstytucją (657)
 • Orzecznictwo
  • SN 24.9.2010 - IV CSK 76/10 przekroczenie granic gruntu - roszczenia uzupełniające (659)
  • SN 15.7.2010 - IV CSK 146/10 przedawnienie roszczeń z czynu niedozwolonego (664)
  • SN 10.2.2010 - V CSK 234/09 odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. (667)
 • Glosa
  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy w przypadku rozwiązania układu zbiorowego pracy (672)
 • Praktyka
  • Problem zastosowania art. 557 § 2 KC do umowy o roboty budowlane (677)