Monitor Prawniczy 2014/07


 • Aktualności
  • Publiczne udostępnianie utworów
  • Azyl
  • Jurysdykcja szczególna
  • Uprawnienia wierzyciela, na rzecz którego ustanowiono hipotekę
  • Wniosek o przyznanie prawa pomocy a oczywista bezzasadność skargi
 • Artykuły
  • Przymus adwokacko-radcowski przy dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym
  • Tajemnica sędziowska
  • Tajemnica pracowników sądów i prokuratury
  • Nowelizacje Kodeksu postępowania cywilnego dokonane (lub przygotowywane) w okresie od sierpnia 2013 r. do końca lutego 2014 r.
  • Konstytucyjne i ustawowe pojęcie rodziny
  • Unieważnienie prawomocnego orzeczenia wydanego w postępowaniu cywilnym
  • Postępowanie przed SN - terminy do wniesienia zażalenia
  • Małżeński ustrój majątkowy - zaliczanie nabywanego przedmiotu do majątku wspólnego lub odrębnego
  • Bez wyroku nie ma nieważności (bezprawnej) uchwały spółki
  • I konferencja absolwentów szkół prawa niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego - materiały z konferencji