Monitor Prawniczy 2014/11

 • Aktualności
  • Nieuczciwe warunki w umowie kredytu
  • Usługa łączności elektronicznej
  • Odpowiedni dostęp do drogi publicznej
  • Czynsz z nieruchomości obciążonej hipoteką
 • Artykuły
  • Naliczanie kar umownych za okres faktycznego opóźnienia w przypadku zastrzeżenia tych kar na wypadek zwłoki dłużnika
  • Tajemnice zawodów medycznych - podstawowa charakterystyka
  • Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej, do której doszło na skutek zdarzenia mającego miejsce przed dniem 3.8.2008 r.
  • Dopuszczalność zarzutu nadpłynności masy upadłości w przypadku bezskuteczności czynności upadłego
  • Umowa opcji walutowej - nieważność
  • Błąd co do treści umowy sprzedaży nieruchomości
  • Sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym a uzupełnienie opłaty sądowej od pozwu
  • O współczesnych dylematach stosowania art. 5 KC
  • Wytoczenie powództwa o zapłatę - czynność zwykłego zarządu wspólnoty mieszkaniowej?