Monitor Prawniczy 2014/19

 • Aktualności
  • Podatek od nieruchomości - kwalifikacja nieruchomości będącej własnością podmiotu zajmującego się działalnością kulturalną
  • Niedozwolone wzorce umowne
  • Opóźnienie lotu
  • Nieuczciwe warunki umowy kredytu
  • Postępowanie upadłościowe
 • Artykuły
  • Dorozumiana zgoda inwestora na zawarcie umowy pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą
  • Dozwolone pomyłki w reklamie porównawczej
  • Tajemnica przedsiębiorstwa - wybrane zagadnienia
  • Dostęp wspólników spółek z o.o. do informacji o spółce
  • Podstawy prawne transgranicznego łączenia się spółek osobowych z uwzględnieniem problematyki ochrony wierzycieli
  • Prawo autorskie - roszczenie informacyjne
  • Wykorzystanie nieruchomości komunalnej przez wyższą uczelnię - opłata roczna
  • Nadmiernie wygórowana kara umowna - uchybienie terminowi spełnienia świadczenia
  • O zakresie zastosowania art. 369 §  3 KPC
  • Czy droga konieczna powinna umożliwiać przejazd samochodem?
  • Zawiedzenie własności gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste (na tle orzecznictwa Sądu Najwyższego)