Monitor Prawniczy 2015/10

 • Aktualności
  • Kwalifikacja spraw o zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego
 • Artykuły
  • Change of control podmiotów realizujących projekty unijne a ryzyko zwrotu dofinansowania
  • Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych
  • Możliwość przeznaczenia czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości obciążonej hipoteką na spłatę długu
  • Tajemnice: giełdowa, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych, giełdy towarowej, ubezpieczeniowa (cz. III)
  • Dowody w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego - zagadnienia podstawowe
  • Opłata dodatkowa nakładana na nieopłacenie składek ubezpieczenia społecznego