Monitor Prawniczy 2015/13

 • Aktualności
  • Prawo do rozpowszechniania
  • Obowiązki zakładu ubezpieczeń
  • System gwarantowanych tradycyjnych specjalności
  • Zasiedzenie własności nieruchomości
  • Kontrakty na realizację instrumentów pochodnych a zaliczenie s trat do kosztów podatkowych
 • Artykuły
  • Postępowanie przygotowawcze po nowelizacji Kodeksu postępowania karnego
  • Zmiany w prawie rzeczowym w związku z nową regulacją upadłości i restrukturyzacji dewelopera
  • Środki zabezpieczające w świetle nowelizacji prawa karnego z 20.2.2015 r.
  • Tajemnica maklerska (tajemnica zawodowa) (cz. I)
  • Dopuszczalność drogi sądowej - zobowiązania podatkowe
  • Naruszenie dóbr osobistych przez sędziego orzekającego w sprawie
  • Wybrane problemy stosowania przepisów tzw. ustawy antykorupcyjnej
  • Prawo Spółek w orzecznictwie Sądu Najwyższego (2013-2014)