Monitor Prawniczy 2015/23

 • Aktualności
  • Delegowanie pracowników za granicę w kontekście podlegania ubezpieczeniom społecznym w Polsce
  • Obowiązek ujawnienia przez notariusza treści aktu notarialnego sądowi
  • Odpowiedzialność odszkodowawcza sądu w razie uchylenia wyroku
  • Świadczenia rodzinne w przypadku rozwodu
  • Jurysdykcja w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej
 • Artykuły
  • Problemy wykładni przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej po nowelizacji Kodeksu cywilnego
  • Wykaz inwentarza - nowa instytucja prawa spadkowego
  • O ustalaniu wysokości zadość uczynienia za krzywdę
  • Tajemnica detektywa i przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych
  • Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi na tle wybranych tajemnic w polskim porządku prawnym
  • Skuteczność pełnomocnictwa procesowego udzielonego przez osobę z zaburzeniami psychicznymi
  • Dopuszczalność postępowania i przedmiot ustaleń sądu w sprawie o ustalenie odpowiedzialności pozwanego w postępowaniu grupowym
  • Usuwanie braków formalnych pozwu po wniesieniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym