Monitor Prawniczy 2015/24

 • Aktualności
  • Lakoniczne motywy wyroku jako przyczyna jego uchylenia
  • Prawo do tłumaczenia
  • Jurysdykcja
 • Artykuły
  • Problem dowodowego wykorzystania "opinii prywatnej" w procesie karnym
  • Dopuszczalność nierównomiernego nakładania dopłat na wspólników spółki z o.o. w świetle zasady autonomii woli
  • Współczesny paradygmat wykładni prawa karnego
  • Dzierżawa działkowa
  • Termin upadku zabezpieczenia roszczenia pieniężnego
  • Tajemnica korespondencji
  • Zgromadzenie wspólników - pełnomocnik
  • Naruszenie dóbr osobistych w Internecie
  • Ochrona praw autorskich - zapłata wynagrodzenia