Monitor Prawniczy 2018/09

 • Aktualności
  • Cesja wierzytelności mającej źródło w niedozwolonym postanowieniu umownym
  • Nadzór sądu nad czynnościami egzekucyjnymi dokonywanymi przez komornika
  • Wymogi pozwu złożonego przez spółkę cywilną
  • Nieodpłatne korzystanie ze służebności przesyłu nie podlega opodatkowaniu
  • Stan techniczny a przesłanki wykreślenia budynku z rejestru zabytków
  • Opodatkowanie zachowku
  • Koszty uzyskania przychodów biegłych sądowych
  • Umowa dotycząca jurysdykcji
  • Unijny znak towarowy
  • Jurysdykcja wyłączna
 • Artykuły
  • Prawo właściwe dla majątkowych ustrojów małżeńskich w ujęciu krajowym oraz unijnym
  • Dopuszczalność roszczenia planistycznego w razie zbycia części nieruchomości
  • Naming and Shaming jako mechanizm sankcyjny w art. 34 MAR
  • Wybrane zagadnienia odpowiedzialności karnej pojazdów autonomicznych
  • Treści obelżywe lub wulgarne w pozwie
  • Odstąpienie przez syndyka od umowy dotyczącej rzeczy (lub prawa) będącej przedmiotem ubytku z masy upadłości w wyniku bezskutecznej czynności prawnej