Monitor Prawniczy 2018/22

 • Aktualności
  • Nieuczciwe warunki umowne
  • Brak związania sądu co do daty nabycia prawa własności w drodze zasiedzenia
  • Trzyosobowy skład sądu orzekającego o umieszczeniu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym
  • Rozgraniczenie nieruchomości należących do jednego właściciela
  • Termin do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku
  • Wspólnik spółki kapitałowej może zostać jej pracownikiem na skutek dopuszczenia do pracy
  • Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
  • Zwrot części wkładu w spółce komandytowej nie powoduje przysporzenia majątkowego
  • Jurysdykcja szczególna w sprawach ze skargi pauliańskiej
  • Ochrona konsumentów
  • Nabycie nieruchomości częściowo ze środków pochodzących z majątku osobistego małżonka, a częściowo z majątku wspólnego
 • Artykuły
  • Indywidualizacja osoby trzeciej jako przesłanka egzoneracyjna odpowiedzialności z art. 435 KC
  • Upływ czasu a skuteczność roszczeń z tytułu naruszenia praw interesów związanych z oznaczeniami odróżniającymi
  • Odszkodowanie na rzecz agenta handlowego a świadczenie wyrównawcze
  • Przepisy prawa uzupełniające RODO. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych
  • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej – analiza i ocena nowych rozwiązań prawnych (cz. 1)
  • Okazanie (rekognicja) jako szczególna forma przesłuchania w postępowaniu karnym

Monitor Prawniczy - cały wykaz