• Aktualności
  • Śmierć uczestnika postępowania wieczystoksięgowego
  • Zażalenie na postanowienie o zgodnie sądu na przeprowadzenie u przedsiębiorcy przeszukania pomieszczeń i rzeczy
  • Zakaz handlu w niedzielę
  • Produkty lecznicze
  • Podstawa fakultatywnej odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania
  • Pozycjonowanie reklamy kancelarii adwokackiej w Internecie
  • Brexit
  • Zarzut przedawnienia wyegzekwowanego świadczenia
 • Artykuły
  • Wspólnicy spółki jawnej jako podmioty wykroczenia z art. 96 § 3 Kodeksu wykroczeń w zw. z art. 78 ust. 4 i 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym
  • Brak przerwania biegu przedawnienia roszczenia przez złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Omówienie wybranych przypadków
  • Współuczestnictwo w sprawie o nakazanie opróżnienia lokalu mieszkalnego
  • Odrzucenie nabycia ex lege służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu w wyniku uwłaszczenia gruntów oraz urządzeń przesyłowych
  • Rozpatrywanie reklamacji przez małe instytucje płatnicze
  • Niedozwolone postanowienia w umowach konsumenckich: podstawa kontroli i jej granice w czasie
  • Zagadnienia intertemporalne związane z nowelizacją przepisów o odsetkach, obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Monitor Prawniczy - cały wykaz