Monitor Prawniczy 2019/10

 • Aktualności
  • Zasady orzekania kary łącznej
  • Decyzja o zatwierdzeniu projektu scalania z naruszeniem prawa
  • Powództwo za długi małżonka
  • Przewlekłość postępowania a braki organizacyjne sądownictwa
  • Zawieszenie adwokata w czynnościach zawodowych z powodu konfliktu interesów
  • Sprzedaż nieruchomości uzyskanej przez spadkobiercę na mocy decyzji o zwrocie nieruchomości
  • Termin do złożenia pisma
  • Prawo do odstąpienia od umowy
  • Przekazanie osoby ubiegającej się o azyl
 • Artykuły
  • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
  • Kilka uwag na temat nowej konstrukcji nadzoru nad rynkiem finansowym
  • Przestępstwa z art. 200 § 1 KK – kilka uwag na temat praktyki sądów
  • Nazista/neonazista/faszysta/neofaszysta w wyrokach ETPCz – czy nazwanie kogoś nazistą jest zawsze obraźliwe?
  • Dochodzenie roszczenia o wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia z umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
  • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej

Monitor Prawniczy - cały wykaz