Monitor Prawniczy 2019/18

 • Aktualności
  • Brak kompetencji nadzorczych głównego rzecznika dyscyplinarnego w stosunku do rzeczników dyscyplinarnych okręgowych izb radców prawnych
  • Zbycie prawa majątkowego w postaci prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności
  • Wymogi informacyjne
  • Ograniczenie praw autorskich
  • Świadczenie usług edukacyjnych
  • Sprawozdanie z obchodów jubileuszu Profesora Janusza Jankowskiego
 • Artykuły
  • Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r.
  • ACTA 2 czy Nihil novi? Pierwsze refleksje na temat dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym
  • Kluczowe zagadnienia egzekucji z ruchomości w sądowym postępowaniu egzekucyjnym po 1.1.2019 r.
  • Zwrot zaliczki dywidendowej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie nowo wprowadzonego art. 195 § 1 KSH
  • Warunki kontraktowe FIDIC w odniesieniu do polskich przepisów regulujących realizację inwestycji budowlanych

Monitor Prawniczy - cały wykaz