Monitor Prawniczy 2020/05

 • Aktualności
  • Ochrona interesów spółki zależnej ma nadrzędne znaczenie przy interpretacji art. 15 § 2 KSH
  • Umieszczenie filarów zamiast ścian parkingu nie wyłącza go z powierzchni użytkowej budynku
  • Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium wypłacanego w ramach wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę
  • Niezależność adwokata lub radcy prawnego
  • Znaki towarowe
  • Wprowadzające w błąd opakowanie suplementu diety
 • Artykuły
  • Zmiany w prawie upadłościowym wprowadzone ustawą z 30.08.2019 r. – część 1
  • Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w ujęciu orzeczniczym
  • Kontrowersje wokół karalnej manipulacji instrumentem finansowym
  • Zmowa przetargowa w zamówieniach publicznych
  • Kwalifikacja prawna umowy hostingu
  • Czas opóźnienia lotu relewantny dla nabycia prawa do odszkodowania, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia 261/2004

Monitor Prawniczy - cały wykaz