Monitor Prawniczy 2020/06

 • Aktualności
  • Uchylenie uchwały jako konsekwencja pozbawienia części członków wspólnoty możliwości głosowania
  • Opłata komornicza za rezygnację przez wierzyciela z egzekucji wierzytelności
  • Powództwo prokuratora w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa a dobro dziecka
  • Adres elektroniczny profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym
  • Ulga mieszkaniowa przysługuje również wówczas, gdy umowa zbycia zostanie zawarta później niż umowa nabycia
  • Niestawiennictwo świadka w postępowaniu podatkowym – okoliczności wyłączające nałożenie kary porządkowej
  • Przepisy ograniczające dostępność do hazardu – zgodność z regulacjami unijnymi
  • Problemy informatyczne w kancelarii profesjonalnego pełnomocnika a przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym
  • Odpowiedzialność osób prawnych za wykroczenie
  • Prawo pobytu małżonka obywatela Unii
  • Jurysdykcja w sprawach usług lotniczych
 • Artykuły
  • Nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego – zmiany wprowadzone ustawą z 4.7.2019 r. oraz innymi ustawami – tabela porównawcza z komentarzem
  • Zmiany w prawie upadłościowym wprowadzone ustawą z 30.8.2019 r. – część 2
  • Pobranie z góry lub rozporządzenie czynszem w razie ogłoszenia upadłości wynajmującego lub wydzierżawiającego
  • Rezygnacja ostatniego członka organu spółki kapitałowej (część 1)
  • Narażenie osoby nieuleczalnie chorej na niebezpieczeństwo utraty życia

Monitor Prawniczy - cały wykaz