Monitor Prawniczy 2020/14

 • Aktualności
  • Kara umowna z tytułu braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom
  • Zakres kontroli sądu w przypadku zaskarżenia przedłużenia blokady rachunku
  • Wykazanie opieki naprzemiennej w celu uzyskania świadczenia 500+
  • Zagraniczne wsparcie finansowe dla fundacji i stowarzyszeń
  • Niezależność organu regulacyjnego
  • Aneks do umowy kredytu
 • Artykuły
  • E-learning w prawie autorskim (nie tylko w czasie pandemii)
  • Skuteczność orzeczeń sądowych i umów dotyczących wspólności majątkowej małżeńskiej (część I – skuteczność orzeczeń sądowych)
  • Żądanie unieważnienia umowy – próba wykładni art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
  • Dopuszczalność częściowego zrzeczenia się dziedziczenia w prawie polskim
  • Warunki formalne wniosku o przywrócenie terminu
  • Ocena w świetle art. 385 KC walutowej klauzuli indeksacyjnej zamieszczonej w umowie kredytu oraz skutki uznania jej za niedozwolone postanowienie umowne

Monitor Prawniczy - cały wykaz