Monitor Prawniczy 2020/15

 • Aktualności
  • Podstawa zaskarżenia przez więźniów decyzji organów postępowania wykonawczego
  • Wniesienie zażalenia przez zawiadamiającego o przestępstwie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania
  • Skarga nadzwyczajna w sprawie zachowku
  • Opóźnienia w płatnościach
  • Używanie oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym należącym do kancelarii prawnej
 • Artykuły
  • Sprawy własności intelektualnej – nowe postępowanie odrębne w polskiej procedurze cywilnej
  • Skarga na postanowienie referendarza sądowego w postępowaniu egzekucyjnym w świetle nowelizacji KPC dokonanej ustawą z 4.7.2019 r.
  • Skuteczność orzeczeń sądowych i umów dotyczących wspólności majątkowej małżeńskiej (cz. II – skuteczność umów dotyczących wspólności majątkowej)
  • Uznanie przed notariuszem podpisu na dokumencie za własnoręczny a nadanie tzw. przenośnej klauzuli wykonalności
  • Charakter służebności przesyłu oraz jej zakres
  • Obciążenie kosztami wykonania dodatkowych prac niewymienionych w umowie ani dokumentacji technicznej zamówienia

Monitor Prawniczy - cały wykaz