Monitor Prawniczy 2020/16

 • Aktualności
  • Rozbieżności w sprawie skutków uchwały trzech izb Sądu Najwyższego
  • Obowiązki informacyjne emitenta obligacji
  • Odpowiedzialność członka zarządu za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Interes prawny gminy w postępowaniu sądowo-administracyjnym w sprawie o zameldowanie
  • Skarga na postanowienie obciążające wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego – koszty zastępstwa procesowego
  • Wywłaszczenie nieruchomości w celu budowy osiedla mieszkaniowego
  • Podstawy zastosowania zabezpieczenia w postępowaniu podatkowym
  • Właściwości sądu w sprawa „dieselgate
  • Ustalenie prawa właściwego dla rozwodu
  • Utrata zarejestrowanego bagażu
 • Artykuły
  • Analiza wybranych zagadnień teoretycznych dotyczących protestów wyborczych z perspektywy wyborów do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.
  • Podejmowanie uchwał rad nadzorczych spółek kapitałowych po zmianach dokonanych ZmKoronawirusU20
  • Lustracja spółdzielni – kilka uwag o wątpliwościach praktycznych na tle obowiązującej regulacji prawnej
  • Podzielność świadczenia wykonawcy z umowy o roboty budowlane

Monitor Prawniczy - cały wykaz