Monitor Prawniczy 2020/18

 • Aktualności
  • Warunki wypłaty odszkodowania w razie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej na podstawie dekretu warszawskiego
  • Odszkodowanie z tytułu kosztów opieki nieodpłatnie sprawowanej nad poszkodowanym przez osoby bliskie
  • Odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przez państwo
  • Zwolnienie policjanta ze służby mimo uniewinnienia w postępowaniu o wykroczenie
  • Dane użytkownika zamieszczającego bez uprawnień filmy na platformie YouTube
  • Wybór sądu i prawa właściwego dla dziedziczenia
 • Artykuły
  • Bieg postępowania w sprawach cywilnych w czasie epidemii. Część II – wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych
  • „Odwrócona cyfryzacja” w postępowaniu administracyjnym ogólnym po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z 16.4.2020 r.
  • Zarzut potrącenia w procesie cywilnym
  • Wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z kapitału pieniężnego
  • Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału.

Monitor Prawniczy - cały wykaz