Monitor Prawniczy 2020/20

 • Aktualności
  • Żądanie unieważnienia umowy
  • Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu
  • Termin do wniesienia skargi na decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji banku dla wszystkich uprawnionych
  • Wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych
  • Opłata stała za usługi wodne
  • Prawo do odszkodowania w walucie krajowej
  • Maksymalna wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu
  • Równe traktowanie w Internecie
 • Artykuły
  • Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Skutki złożenia uzyskanej w toku zabezpieczenia kwoty pieniężnej na rachunku depozytowym (art. 808 KPC)
  • Strona czynności prawnej przedstawiciela
  • O zakresie podmiotowym i przedmiotowym normy z art. 1028 KC
  • Kryteria obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej

Monitor Prawniczy - cały wykaz