Monitor Prawniczy 2020/22

 • Aktualności
  • Uczestnicy postępowania rozgraniczeniowego
  • Interpretacja podatkowa chroni spółkę kapitałową też po przekształceniu
  • Sąd karny nie zawsze musi sporządzać uzasadnienie na formularzu
  • Krótkoterminowy wynajem
  • Legitymacja do wytoczenia powództwa alimentacyjnego
  • Uprawnienie do wniesienia skargi
 • Artykuły
  • Wątpliwości co do stanu psychicznego świadka w postępowaniu cywilnym i karnym - uwagi komparatystyczne
  • Stopnie prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa z perspektywy mechanizmów selekcyjnych w procesie karnym. Rozważania na kanwie instytucji z art. 307 KPK
  • Uznawanie przez Komisję Nadzoru Finansowego oddziału instytucji kredytowej za istotny
  • Nowelizacja siatki pojęciowej cyberbezpieczeństwa
  • Pojęcie incydentu
  • Składanie fałszywych zeznań przez sprawcę przestępstwa z obawy przed grożącą mu odpowiedzialnością karną

Monitor Prawniczy - cały wykaz