Monitor Prawniczy 2020/24

 • Aktualności
  • Uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym a umorzenie postępowania egzekucyjnego
  • Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika wypłacanego przez Skarb Państwa
  • Skierowanie przez sąd administracyjny sprawy na posiedzenie niejawne
  • Wyjątek od prawa odstąpienia od umowy
  • Transgraniczne leczenie ze względu na religię
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Artykuły
  • W sprawie optymalnego modelu prawa grup spółek. Uwagi krytyczne o projekcie prawa koncernowego z 20.7.2020 r. (część II)
  • Przedawnienie roszczeń odsetkowych – terminy przedawnienia i ich bieg
  • Wybrane aktualne zagadnienia prawne związane z dzierżawą państwowych nieruchomości rolnych
  • Biometryczny dowód tożsamości
  • Zakres zadań (obowiązków) kuratora rodzinnego versus kuratora dla dorosłych
  • Bezpieczeństwo imprez niemających charakteru masowych oraz narażenie na niebezpieczeństwo. Nieodpłatne przyjęcie obowiązków gwaranta

Monitor Prawniczy - cały wykaz