Monitor Prawniczy 2021/01

 • Aktualności
  • Wznowienie postępowania na podstawie wyroku TSUE
  • Reprezentacja spółki akcyjnej wynikająca z KRS a zarząd jednoosobowy
  • Uprawnienie do wniesienia sprzeciwu od decyzji
  • Jurysdykcja szczególna a zarzut nadużycia pozycji dominującej
  • Decyzja o odmowie wydania wizy
  • Płatność zbliżeniowa
 • Artykuły
  • W oczekiwaniu na uchwałę połączonych izb SN, czyli o podstawach prawnych i granicach ochrony dobra osobistego w postaci „więzi rodzinnej”
  • Świadczenie główne jako przesłanka indywidualnej kontroli abuzywności wzorca umowy w orzecznictwie SN i TSUE
  • Pozbawienie ugody sądowej skutków prawnych
  • Praktyczne aspekty dobrowolnego umorzenia udziałów wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sfinansowanego z czystego zysku lub bez wynagrodzenia
  • Uprawnienie syndyka do wytoczenia powództwa przeciw członkowi zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce bez uchwały zgromadzenia wspólników

Monitor Prawniczy - cały wykaz