Monitor Prawniczy 2021/02

 • Aktualności
  • Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie uchwały izby adwokackiej jest niezaskarżalny
  • Jurysdykcja w sprawach umów konsumenckich
  • Metoda obliczania wartości akcji
  • Europejski nakaz dochodzeniowy
 • Artykuły
  • Ograniczenie jawności postępowania cywilnego z uwagi na stan epidemii wywołany wirusem COVID-19
  • Niedopuszczalność wyrokowania w zakresie wyłącznie bezpośrednio doręczonego rozszerzenia powództwa
  • Umowa o wykonanie projektu architektonicznego i wykonanie robót inżynieryjnych w Kodeksie cywilnym niemieckim
  • Aktualne zagadnienia intertemporalne związane z instytucją kary łącznej
  • Granice swobody kształtowania treści umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Monitor Prawniczy - cały wykaz