Monitor Prawniczy 2021/04

 • Aktualności
  • Odpowiedzialność biegłego sądowego za błędną ekspertyzę
  • Zbieg płatnej protekcji i oszustwa
  • Stan pandemii a termin do wniesienia kasacji przez skazanego
  • Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy jako koszt inwestora
  • Europejski nakaz aresztowania wydany przez polski sąd
  • Wydalenie małoletniego bez opieki z UE
  • Konfiskata mienia pochodzącego z przestępstwa
 • Artykuły
  • Koncentracja materiału procesowego w postępowaniu nakazowym i upominawczym po zmianach wprowadzonych na mocy nowelizacji KPC z 4.7.2019 r.
  • Wolność rozpowszechniania sądów wartościujących w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  • Instytucja interwencji ubocznej w postępowaniach odrębnych przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Zmiany w zakresie formy czynności bankowych. Praktyczne problemy związane z dokumentami elektronicznymi
  • Zarząd udziałami w kapitale zakładowym spółki zajętymi w postępowaniu zabezpieczającym
  • Sprawozdanie z XII Konferencji naukowej „Bezpieczeństwo w Internecie – cyberpandemia” (22-23.10.2020 r.)

Monitor Prawniczy - cały wykaz