Monitor Prawniczy 2021/05

 • Aktualności
  • Sprzeciw przedsiębiorcy w trakcie kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Obciążenie właściciela kosztami przechowywania pojazdu wynikającymi z bezczynności organu
  • Nakaz wyprowadzania psów na smyczy a zasada proporcjonalności
  • Termin nabycia nieruchomości w wyniku dziedziczenia
  • Przepisy regulujące raportowanie schematów podatkowych podlegają interpretacji
  • Prawo do milczenia
  • Federacja piłki nożnej podmiotem publicznym
  • Reklama telewizyjna
 • Artykuły
  • Obniżenie opłaty egzekucyjnej na wniosek wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym przed dniem wejścia wżycie ustawy o kosztach komorniczych
  • Dopuszczalność badania abuzywności postanowień umownych dotyczących poza odsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego
  • Podstawy otwarcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego i ich weryfikacja
  • Zmiana umowy spółki komandytowej
  • Zakres żądania uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta

Monitor Prawniczy - cały wykaz