Monitor Prawniczy 2021/07

 • Aktualności
  • Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie poza granicami kraju
  • Postanowienie o zabezpieczeniu wydane na podstawie KPC jako podstawa umieszczenia w ośrodku specjalnym
  • Ustanowienie drogi koniecznej a zgoda wojewódzkiego konserwatora zabytków
  • Zażalenie na nakazanie zapłaty sumy pieniężnej z tytułu utrudniania kontaktu dziecka z rodzicem
  • Wykazanie wysokości szkody jako warunek ubiegania się o odszkodowanie
  • Wykorzystanie danych osobowych w postępowaniu karnym
  • Nielegalny pobyt uchodźcy
  • Utrata kompetencji krajowego organu antymonopolowego
 • Artykuły
  • Nadzwyczajne złagodzenie kary w prawie karnym skarbowym
  • Ekwiwalentność świadczeń a pojęcia umów wzajemnych i czynności odpłatnych
  • Monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych jako przetwarzanie danych osobowych przez podmioty odpowiedzialne
  • Reprezentacja małoletniego dziecka w sprawach o uchylenie obowiązku alimentacyjnego
  • Złożenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń
  • Umowy cywilnoprawne a ubezpieczenia społeczne w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego

Monitor Prawniczy - cały wykaz