Monitor Prawniczy 2021/08

 • Aktualności
  • Rokowania jako warunek wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości
  • Podpisanie skargi do sądu administracyjnego podpisem elektronicznym
  • Transfuzja krwi wbrew woli pacjenta
  • Odmowa wydania przez Polskę wizy długoterminowej
  • Framing utworów objętych ochroną
  • Obowiązek współpracy z prawnikiem krajowym
 • Artykuły
  • Ochrona danych osobowych sygnalistów. Implementacja dyrektywy o sygnalistach
  • Odpowiednie stosowanie przepisów o procesie do samodzielnego postępowania uregulowanego w KPC
  • Artykuł 458 KPC na tle unormowania formy czynności prawnych
  • Granice władzy rodzicielskiej
  • Granice swobody w decydowaniu o podziale zysku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • Brak zgody Komisji Nadzoru Finansowego na zmniejszenie funduszu udziałowego banku spółdzielczego a zobowiązanie banku do wypłaty wypowiedzianych udziałów członkowskich

Monitor Prawniczy - cały wykaz