Monitor Prawniczy 2021/09

 • Aktualności
  • Sprostowanie kwoty dopłaty przy podziale majątku wspólnego
  • Odszkodowanie za uszkodzony pojazd
  • Skreślenie z listy adwokatów osoby wykonującej zawód komornika
  • Odszkodowanie za opóźniony lot – przemienna właściwość sądu cywilnego i organu administracji
  • Koszty udzielenia informacji publicznej
  • Zakaz zatrudnienia biegłego rewidenta
  • Odpowiedzialność organizatora imprezy turystycznej
  • Kompetencje sądu
 • Artykuły
  • Uwzględnianie przedawnienia z urzędu w postępowaniu cywilnym (w kontekście dochodzenia roszczeń odsetkowych)
  • Kapitałowa część systemu emerytalnego – podobieństwa i różnice: OFE, PPE, PPK, IKE+
  • Wpływ skrócenia/wydłużenia kadencji w umowie (statucie) spółki na trwającą kadencję członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej
  • Kontrowersje wokół przesłanki „posiadania” z art. 7 ust. 1 dekretu warszawskiego a Kodeks Napoleona
  • Miarkowanie kary umownej w świetle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych
  • Ochrona prawno-autorska fragmentu utworu

Monitor Prawniczy - cały wykaz