Monitor Prawniczy 2021/10

 • Aktualności
  • Wyrok łączny
  • Umowa o dzieło a umowa o świadczenie usług
  • Odszkodowanie za niesłusznie zastosowane poręczenie majątkowe i zakaz opuszczania kraju
  • Sposób ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Sprzeciw Ministra Sprawiedliwości wobec wpisu na listę adwokatów
  • Wykonywanie zobowiązań alimentacyjnych
  • Dyskryminacja pasażera
 • Artykuły
  • Cash pooling z udziałem spółek skarbu państwa
  • Zmiany w postępowaniu klauzulowym wprowadzone na mocy ustawy z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
  • Możliwość prowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego wobec emitentów obligacji
  • Rozporządzenie bezpodstawnie uzyskaną korzyścią na rzecz osoby trzeciej ze świadomością obowiązku zwrotu
  • Warunki stosowania tzw. abolicji czynszowej dla najemców w galeriach handlowych. Uwagi na temat art. 15 z ustawy covidowej

Monitor Prawniczy - cały wykaz