• Aktualności
  • Zażalenie na odrzucenie pozwu przeciw egzekucyjnego
  • Wytyk sędziowski
  • Zwrot depozytu sądowego na żądanie dłużnika
  • Sędziowie powołani przez nową KRS a właściwy skład sądu
  • Akt urodzenia dziecka dwóch matek
  • Ostrzeżenia zdrowotne
  • Termin na zgłoszenie wierzytelności
 • Artykuły
  • Przedawnienie roszczenia – ochrona czy przeszkoda w poszukiwaniu przed procesowego rozwiązania sporu – część II
  • Zakres zmian art. 15zzs ustawy z 2 marca 2020 r. – uwagi na tle stanu prawnego obowiązującego od 3 lipca 2021 r.
  • Wyłączenie odpowiedzialności dyrektorów prostej spółki akcyjnej w przypadku niezgłoszenia w porę wniosku o ogłoszenie jej upadłości.
  • Konstrukcja hipoteki łącznej a przesłanka pokrzywdzenia wierzycieli w rozumieniu art. 527 § 1 i 2 KC
  • Skarga nadzwyczajna od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
  • Europejski nakaz zapłaty – kilka praktycznych uwag na tle redakcji orzeczenia

Monitor Prawniczy - cały wykaz