• Aktualności
  • Zażalenie na postanowienie co do składu grupy przy pozwie zbiorowym
  • Skuteczne wniesienie do sądu pisma w formie dokumentu elektronicznego
  • Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej za jej zobowiązania
  • Podważenie danych wynikających z zpo
  • Nieważność postępowania a dostęp do akt sprawy
  • Zdanie egzaminu radcowskiego a wpis na listę radców prawnych
  • Ocena własnoręczności podpisu pod pismem procesowym przez sąd
  • Zniesławienie w Internecie
  • Odszkodowanie dla pasażerów
  • Wyrok niezgodny z prawem UE
 • Artykuły
  • Kara umowna z tytułu braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – na marginesie uchwały SN
  • Podział nieruchomości do korzystania – quoad usum
  • Postępowanie uproszczone w sprawach o alimenty z powództwa małoletniego dziecka przeciwko rodzicowi
  • Konieczna treść oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy
  • Polska fundacja rodzinna – postulaty legislacyjne
  • Ulga dla klasy średniej – zasady korzystania, wysokość i konsekwencje zastosowania w zaliczkach na podatek dochodowy

Monitor Prawniczy - cały wykaz