• Aktualności
  • Kontrola powołania sędziego
  • Kryteria wyboru kandydatów na stanowiska sędziowskie
  • Termin przedawnienia kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego
  • Ujawnienie giełdowych informacji poufnych
  • Adresat decyzji o rozbiórce
  • Zasada ne bis in idem w prawie konkurencji
  • Rozpoznanie sprawy pod nieobecność podejrzanego przebywającego w szpitalu psychiatrycznym
 • Artykuły
  • Postępowanie odrębne z udziałem konsumentów – uwagi w świetle projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego
  • Skutki przysposobienia w kontekście rejestracji stanu cywilnego w Polsce
  • Praktyczne implikacje zasady udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości wynikającej z art. 182 Konstytucji RP, w kontekście najnowszych regulacji
  • Zagrożenie surową karą – okoliczność niestanowiąca przesłanki tymczasowego aresztowania
  • Zawezwanie do próby ugodowej a przerwanie biegu przedawnienia – nowe ujęcie starego problemu
  • O wadliwości w zakresie regulacji formy i treści polecenia koncernowego

Monitor Prawniczy - cały wykaz