• Aktualności
  • Kara dla polskiego kierowcy
  • Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie odszkodowania za przejętą działkę
  • Kwalifikacja pisma w postępowaniu administracyjnym
  • Obowiązki informacyjne sądu
  • Pominięcie pełnomocnika przy doręczeniach przez organ podatkowy
  • Udostępnienie danych personalnych lekarza
  • Wyrok TK jako podstawa skargi o wznowienie postępowania
  • Zamówienie z obowiązkiem zapłaty
  • Koszty wynagrodzenia pełnomocnika procesowego
  • Informacja o stosowaniu podsłuchu lub inwigilacji jako informacja niejawna
 • Artykuły
  • Granice obowiązku gromadzenia przez sąd z urzędu materiału dowodowego w sprawach konsumenckich – część 2
  • Prawa aborcyjne kobiet – Polska a standardy europejskie
  • Charakterystyka zaliczki na poczet wydatków na przykładzie zaliczki na poczet przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym
  • Umowa rezerwacyjna w nowej ustawie deweloperskiej
  • O umówionym czasie (terminie) oraz przyczynach opóźnieniach w kontekście art. 635 KC

Monitor Prawniczy - cały wykaz