• Aktualności
  • Obowiązek informacyjny sprzedawcy
  • Wyłączenie sędziego w sprawach dotyczących kredytów walutowych
  • Przedawnienie roszczenia a opłata komornicza
  • Właściwość w sprawach roszczeń związanych z działalnością sądu
  • Pełnomocnictwo szczególne w postępowaniu podatkowym
  • Ograniczenie prawa do informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej nabywającej mienie publiczne lub tajemnicę przedsiębiorcy
  • Uprawnienie do uzyskania informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego
  • Doręczenie rozstrzygnięcia organu pocztą zamiast ePUAP-em
  • Bezprawne zatrzymanie dziecka
  • Ograniczenie w czasie skutków abuzywności umowy kredytu
 • Artykuły
  • Kilka uwag na temat zastosowania art. 520 KPC
  • Miarkowanie odszkodowania ryczałtowego należącego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych
  • Wniosek pełnomocnika procesowego z urzędu o zasądzenie kosztów
  • Wykonanie zabiegu medycyny estetycznej a odpowiedzialność zawodowa lekarza
  • Pojęcie ruchu pojazdu jako przesłanki odpowiedzialności posiadacza mechanicznego środka komunikacji

Monitor Prawniczy - cały wykaz