• Aktualności
  • Odszkodowanie dla pasażerów
  • Właściwość sądu
  • Skutki wadliwego delegowania sędziego
  • Orzeczenie kończące postępowanie karne przygotowawcze jako informacja publiczna
  • Doręczenie pism wspólnocie mieszkaniowej w postępowaniu sądowo-administracyjnym
  • Ochrona renomowanych znaków towarowych
  • Konsekwencje realizacji budowy niezgodnie ze zgłoszeniem
  • Abuzywne postanowienia dotyczące wynagrodzenia prawników
  • Zatrzymywanie danych
 • Artykuły
  • Zmiana wierzyciela a legitymacja do uzyskania dalszego tytułu wykonawczego (uwagi na tle art. 793 KPC)
  • Wierzyciel zabezpieczony powierniczo w postępowaniu upadłościowym
  • Brak zgody współtwórcy na wykonywanie prawa autorskiego do całości utworu jako źródło naruszenia autorskich praw majątkowych
  • Zbywanie nieruchomości (łac. Alienatio immobilium) przez osoby prawne Kościoła Katolickiego na rzecz innych podmiotów
  • Model odpowiedzialności za nielegalne treści na gruncie Aktu o Usługach Cyfrowych

Monitor Prawniczy - cały wykaz