• Aktualności
  • Umowa zrzeczenia sią prawa do zachowku
  • Termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie za opóźniony lot
  • Zaliczenie do kosztów nieściągalnych wierzytelności
  • Aktualizowanie danych adresowych dotyczących lokalizacji prowadzonej działalności gospodarczej
  • Przekazanie kompetencji do wydawania decyzji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Ulga mieszkaniowa
  • Koszty przymusowego wykupu akcji jako koszty uzyskania przychodu
  • Podatkowe skutki wypłaty dywidendy w postaci rzeczowej
  • Ochrona odbiorców wyrobów medycznych
  • Zobowiązania alimentacyjne
  • Prawo do bycia wysłuchanym
 • Artykuły
  • Kompetencje referendarza sądowego w cywilnym postępowaniu egzekucyjnym a wymierzanie sprawiedliwości
  • Spółka z udziałem państwowym a przepisy o zarządzaniu mieniem państwowym
  • Szczególne zasady reprezentacji stowarzyszenia w zakresie umów oraz sporów między stowarzyszeniem a członkiem zarządu (art. 11 ust. 4 PrStow)
  • O zgodności z Konstytucją RP bezwzględnego zakazu reklamy aptek
  • Przedawnienie roszczeń odszkodowawczych związanych ze zmianą przeznaczenia gruntów