• Aktualności
  • Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku
  • Wpis od zażalenia na zwrot kosztów postępowania
  • Zachowek a pomniejszenie podstawy opodatkowania podatkiem od spadków
  • Prawo członka zarządu do bycia zapomnianym
  • Reklama produktów leczniczych
  • Powództwo wniesione przez organ administracyjny
 • Artykuły
  • Nowela „lipcowa” Kodeksu karnego, czyli nowe restrykcyjne prawo karne
  • Przeniesienie zagranicznego aktu małżeństwa jednopłciowego do polskiego rejestru stanu cywilnego
  • Rozszerzenie powództwa o odszkodowanie a przerwanie biegu przedawnienia
  • Moc wiążąca wyroku oddalającego powództwo o uchylenie uchwały w sprawie o ustalenie jej nieistnienia
  • Skarga pauliańska jako narzędzie ochrony należności publicznoprawnych
  • Co nas czeka na rynku pracy na początku 2023 r. – podwójna podwyżka płacy minimalnej i PIT-2 na nowych zasadach oraz ponowny automatyczny zapis do PPK
  • Blokada rachunków bankowych na podstawie art. 86 ust. 9, art. 86 ust. 11a oraz art. 86 ust. 13 ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – zagadnienia wybrane
  • Wnioski z kilku lat stosowania RODO – czy prywatność i dane można chronić lepiej?

Monitor Prawniczy - cały wykaz