• Aktualności
  • Nieważność umowy frankowej
  • Recydywa nie wyklucza dozoru elektronicznego
  • Konieczność zapewnienia ochrony konsumenta jako podstawa ogólna skargi nadzwyczajnej
  • Pandemia a zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych
  • Darowizna w gotówce a ulga podatkowa
  • „Kopanie” kryptowaluty a koszt uzyskania przychodu
  • Skutki nieuzupełnienia braków formalnych odwołania
  • Ochrona danych osobowych w postępowaniu cywilnym
  • Nieautoryzowane transakcje
 • Artykuły
  • O niektórych elementach umowy pożyczki – po zmianach wprowadzonych tzw. ustawą antylichwiarską
  • Zaspokojenie należności Skarbu Państwa z tytułu kosztów sądowych w sprawach cywilnych
  • Luka w ochronie sytuacji prawnej spadkobierców wchodzących do spółki jawnej
  • Uwagi o nadmiernym zabezpieczeniu hipotecznym
  • Wyzwania prawne związane ze sprawozdawczością niefinansową w zakresie zrównoważonego rozwoju
  • Umowa dotycząca spadku w europejskim prawie prywatnym międzynarodowym
  • O przewidywalności zachowań w ruchu drogowym

Monitor Prawniczy - cały wykaz