• Jak zapobiegać wypadkom w transporcie drogowym
  Specyfika wypadków osób pracujących w transporcie drogowym polega zazwyczaj na ograniczonym wpływie pracodawcy na okoliczności i przyczyny zdarzenia, ze względu na sprawczość osób przypadkowych oraz złożone okoliczności pozostające poza kontrolą pracodawcy.
 • Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy a zadośćuczynienie pieniężne
  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy nie podlega odliczeniu od zadośćuczynienia pieniężnego przysługującego poszkodowanemu w postępowaniu cywilnym. Odszkodowanie to powinno natomiast być wzięte pod uwagę przy określeniu wysokości zadośćuczynienia - orzekł Sąd Apelacyjny w Łodzi.
 • Wysoka jakość wzornictwa
  W tegorocznym konkursie Dobry Wzór 2015, w którym przyznawane są polskie nagrody za wzornictwo, uznanie zdobyły m.in. nakolanniki rzemieślnicze marki Snickers Workwear. Produkt powstał specjalnie na potrzeby rzemieślników, którzy pracują w ciągłym ruchu i muszą często klękać.
 • Pratt & Whitney: bhp wymaga słuchania pracowników
  Jednym z najważniejszych dokumentów regulujących zasady bhp w spółce Pratt & Whitney Rzeszów jest "Polityka bhp", która jest aktualizowana co roku. Pracownicy także sami tworzą propozycje, które mają usprawnić zagadnienia bhp w spółce, bo główną zasadą i misją Pratt & Whitney jest motto: "Firmę tworzą ludzie".
 • CEMEX ze Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy
  Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy wyróżnił firmy i instytucje prowadzące szczególnie aktywne i skuteczne działania w zakresie bezpieczeństwa pracy. CEMEX Polska został wyróżniony Srebrną Kartą Lidera Bezpiecznej Pracy.
 • Szkolenia z pierwszej pomocy
  Przepisy Kodeksu pracy wprowadzające obowiązek wyznaczenia osób do udzielania pierwszej pomocy nie wskazują specjalnych wymagań w stosunku do tych osób, oprócz obowiązku szkolenia. Wymagania odnośnie tego szkolenia, w tym osób je przeprowadzających, nie są jednak określone w Kodeksie Pracy ani w innym akcie prawnym.
 • Pierwsza pomoc przy złamaniach, zwichnięciach i zranieniach
  Przy różnego rodzaju złamaniach, zwichnięciach i zranieniach niezbędna jest znajomość zasad pierwszej pomocy, aby odpowiednio zabezpieczyć poszkodowanego do czasu przyjazdu lekarza.
 • Metody efektywnej współpracy podczas szkolenia
  Żeby szkolenie bhp było skuteczne i przynosiło zamierzone efekty musi nastąpić efektywna współpraca między szkoleniowcem a uczestnikami szkolenia bhp. Tylko wtedy szkolenia zaciekawią uczestników.
 • Nowe rękawice ochronne odporne na przecięcia
  Innowacyjny system czytelnych oznaczeń kolorystyczno-numerycznych pozwalających na łatwą identyfikację poziomu odporności na przecięcia wykorzystano w nowych modelach rękawic ochronnych.
 • Kontrole PIP w branży budowlanej
  Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy prowadzili w III kwartałach 2015 r. 2 071 krótkich kontroli w branży budowlanej. Były one ukierunkowane na nieprawidłowości powodujące bezpośrednie zagrożenia życia lub zdrowia pracujących, a celem ich było wyegzekwowanie trwałej likwidacji zagrożeń.
 • Jak często zmieniać filtry węglowe w maskach
  Filtry węglowe należy wymienić zawsze wtedy, kiedy użytkownik m.in. wyczuje smak lub zapach charakterystyczny dla substancji chemicznej występującej w postaci par lub gazu, przed którą pochłaniacz stanowi ochronę. Jest to moment tzw. "przebicia" pochłaniacza.
 • Odzież i obuwie ochronne dla pracownika administracji szkoły
  Pracownika przemieszczającego się po otwartym terenie w zmiennych warunkach atmosferycznych należy wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną i obuwie ochronne.
 • Praca z laptopem - najważniejsze zasady bhp
  Laptop może być używany przez pracownika na stanowisku do pracy stałej pod warunkiem, że stanowisko to zostanie urządzone z zachowaniem minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe.
 • Blisko 127 mln dotacji na poprawę warunków pracy
  Na dofinansowanie inwestycji przedsiębiorców w poprawę warunków pracy ZUS przeznaczy w tym roku blisko 27 mln zł. Mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na 90% dofinansowanie budżetu projektu, największe firmy - nawet do 500 tys. zł. Od początku roku wpłynęło już ponad 2 tys. wniosków o dofinansowanie.
 • Przegląd dachów a okresowe badania pracowników
  Zimą, kiedy warunki atmosferyczne są bardzo zmienne, warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie i konserwację dachu. Prace te mogą wykonywać jedynie pracownicy nie mający przeciwskazań do pracy na wysokościach.
 • Jak opracować instrukcję eksploatacji kotła węglowego
  Instrukcja bhp dla stanowiska operatora kotłów ciśnieniowych może być włączona do instrukcji eksploatacji, ale można też opracować dwie odrębne instrukcje. Decyzja o sposobie opracowywania instrukcji eksploatacji i instrukcji bhp leży w gestii pracodawcy.
 • Zła organizacja pracy i brak nadzoru przyczynami wypadku przy pracy
  Brak bezpośredniego nadzoru i nieprzestrzeganie przepisów oraz zasad bhp było przyczyną wypadku przy pracy robotnika budowlanego. Został on porażony prądem na skutek niezachowania ostrożności podczas manewrowania metalowym kształtownikiem bezpośrednio pod linią 15 kV.
 • Budimex: Wyznaczamy standardy bezpieczeństwa
  Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas priorytetem. Dlatego, realizując cele biznesowe, podejmujemy wszelkie możliwe działania, aby uniknąć wypadków i maksymalnie ograniczyć zagrożenia dla zdrowia wszystkich wykonujących prace na budowie - wywiad z Krzysztofem Koziołem, dyrektorem Biura Komunikacji Zewnętrznej Budimex SA w Warszawie.