Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2010/06

  • Zmniejszenie wymiaru czasu pracy - odpowiedź na potrzeby pracowników i kryzys przedsiębiorstwa (2)
 • Studia i opracowania
  • Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu (9)
 • Wykładnia i praktyka
  • Umowy na czas określony w ustawie antykryzysowej (16)
  • Wartość przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy o charakterze niepieniężnym - uwagi na tle art. 231 k.p.c. (21)
 • Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
  • Glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Moskal przeciwko Polsce (28)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Odprawa rentowa lub emerytalna (34)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Urlop wypoczynkowy po chorobie (37)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Wynagrodzenia (37)
 • Nowe przepisy (39)
 • Przegląd wydawnictw
  • Ludwik Florek, Ustawa i umowa w prawie pracy (42)
 • Wskaźniki i składki ZUS (46)