Praca i zabezpieczenie Społeczne 2010/12

  • O niektórych kontrowersjach w sprawie ustalenia sposobu ustania stosunku pracy (2)
 • Studia i opracowania
  • Zbiorowe prawo pracy w XXI w. Sprawozdanie z konferencji (9)
 • Wykładnia i praktyka
  • Problem świąt przypadających w dni wolne od pracy wynikające z pięciodniowego tygodnia pracy (16)
  • Skuteczność implementacji prawa wspólnotowego do polskiego prawa pracy w zakresie terminowych umów o pracę (19)
  • Staż dla bezrobotnych i praktyka absolwencka jako instytucje promocji zatrudnienia absolwentów (24)
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich
  • Przegląd orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości WE w sprawach z zakresu prawa pracy za rok 2009 (praca na czas określony) (32)
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Roszczenia z tytułu mobbingu (37)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (40)
 • Nowe przepisy (40)
 • Wskaźniki i składki ZUS (43)
 • Roczny spis treści 2010 (45)