Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2011/02

  • Wypłaty emerytur dożywotnich - stan obecny i perspektywy (2)
 • Studia i opracowania
  • Informowanie pracowników o przejściu zakładu pracy w prawie polskim i austriackim na podstawie dyrektywy Rady 2001/23/WE (10)
 • Wykładnia i praktyka
  • Prawo pacjenta do udzielenia odpowiednich świadczeń zdrowotnych (17)
  • Postępowanie grupowe a prawo pracy (24)
  • Przegląd uchwał Sądu Najwyższego w sprawach pracowniczych i ubezpieczeniowych za 2010 r. (29)
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Status przedsiębiorstwa zbywającego w grupie spółek (37)
  • Zachowanie niezależności w rozumieniu art. 6 ust. 1 dyrektywy 2001/23/WE (38)
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Struktura służby bhp w firmie (41)
  • Skrócenie norm czasu pracy ze względu na warunki pracy (41)
 • Konsultacje i wyjaśnienia
  • Czas pracy (42)
 • Nowe przepisy (44)
 • Wskaźniki i składki ZUS (47)